top of page

HÅLLBARHETSARBETE

Elins Tapetserarverkstad är en Miljönär-vänlig verksamhet. 

Märkningen har tagits fram av Avfall Sverige för att inspirera till och gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, reparation och återbruk. 

"Genom att bevara och ta tillvara på det vi redan har, kan vi tillsmmans bidra till en mer hållbar framtid."

OM UTMÄRKELSEN

Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

Deras vision är: Det finns inget avfall! De verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Märkningen Miljönär-vänlig är ett led i detta arbete.

Det glädjer mig att detta initiativet har startats och att märkningen drivs av kommunen. Det känns extra positivt att Elins Tapetserarverkstad har kvalificerat sig in.

I verkstaden jobbar jag stenhårt för att minimera onödigt svinn och avfall.

För mer information besök Miljönärs hemsida.

bottom of page